Mình là Minh Nhã (Rainie)

20+

Thích đọc.

Thích đi, một mình.

Lil freak của KEY, mãi mãi.

Các bài viết của mình, xin hãy xem ở thẻ “MY POSTS”.

Khi share bài viết, xin hãy dẫn link, thanks!

10646786_631100567010529_1625149118777126287_n
 

WELCOME!